2021

March 24 – pdf

April 28 – pdf

2020

January 22 – pdf

February 29 – pdf

March 31 – pdf

May 27 – pdf

June 24 – pdf

July 22 – pdf

August 26 – pdf

September 23 – pdf

October 28 – pdf

November 18 – pdf

December –

2019

January 23 – pdf

February 27 – pdf

March 27 – pdf

April 24 – pdf

May 22 – pdf

July 24 – pdf

August 28 – pdf

September 25 – pdf

October 23 – pdf

November 30 – pdf

December 31 – pdf

2018

January 31 – pdf

February 28 Bills – pdf

February 28 – pdf

March 31 – pdf

April 30 – pdf

May 31 – Bills – pdf

May 31 – pdf

July 31 – pdf

August 31 – pdf

September 30 – pdf

November 11 – pdf

December 31 – pdf

2018 Revenue Estimate – pdf

2017

March 31 – pdf

May 31 – pdf

June 30 – pdf

Aug 23 – pdf

Sept 27 – pdf

October 18 – pdf

October 31 – pdf

December 31 – 12-31-2016 Audited Financial Statement

2016

January 16 Compilation Report – pdf

January – pdf

February – pdf

March – pdf

March 29 Compilation Report – pdf

April – pdf

May – pdf

May 31 – pdf

July 31 – pdf

September 6 Annual Report – pdf

October 31 – pdf

Dec 31 – Year End Financials – pdf

2015

January 27 Compilation Report – pdf

January – pdf

February – pdf

March – pdf

April – pdf

June – pdf

July – pdf

August – pdf

September – pdf

October – pdf

November – pdf

December – pdf

2014

January – pdf

February – pdf

March – pdf

August – pdf

September – pdf

October – pdf

November – pdf

December – pdf

2014 Annual Financial Report – pdf

2013

January – pdf

February – pdf

March – pdf

April – pdf

May – pdf

June – pdf

July – pdf

August – pdf

October – pdf

November – pdf

December – pdf

Audit for 2013 – pdf

2012

November – pdf

December –  pdf